COVID-19

In de tekst hieronder ziet u waar wij rekening mee moeten houden en wij vragen u dan ook om hier gehoor aan te geven.

Kinderen

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met elkaar buitenspelen in de speeltuin. Er gelden voor deze leeftijdsgroep geen afstandsbeperkingen.

Speeltuin

Van de kinderen wordt verwacht dat zij thuis handen hebben gewassen voordat ze naar de speeltuin komen. Er is in de speeltuin dagelijks een visuele inspectie van de toestellen. Toestellen worden niet gedesinfecteerd. De kinderen komen binnen via de ingang aan de Julianastraat en verlaten de speeltuin door de uitgang aan de Menno van Coehoornsingel.

Ouders

Wij vragen de ouders zoveel mogelijk buiten de speeltuin te blijven, tenzij zij komen met jonge kinderen. Ouders houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Gebouw en toilet

Het gebouw van de speeltuin blijft gesloten. De verhuur van de speeltuin en accommodatie voor onderwijs en buitenschoolse opvang is mogelijk mits dezelfde regels als voor het onderwijs worden gehanteerd, dit zal vanaf 1 juni weer mogelijk zijn.

Toezicht en veiligheid

Spelen is altijd op eigen risico! Tijdens de openingstijden zijn leden van de activiteitencommissie, bestuur, of vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen ouders of kinderen wijzen op de regels van de speeltuin. Er is geen maximum aantal bezoekers. Het controleren op het aantal bezoekers is lastig. Als blijkt dat het in de speeltuin te druk wordt kan overwogen worden de speeltuin te sluiten.