Bestuur & contact

Home
Nieuwsbrief
Bestuur en contact
Lid of donateur worden
Vrijwilliger worden.
 

Bestuur:

Marcel Bakker, Hennepstraat 37, Nieuwpoort (voorzitter) tel. 06-11149722

Arie Verhaar, Menno van Coehoornsingel 13, Langerak (penningm.) tel. 0184-601785

penningmeester@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Gerke Heithuis, Korte Tiendweg 2, Nieuwpoort (secretaris) tel. 06-13119885 secretariaat@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Arend van der Marel, v.d. Boetzelaerlaan 3, Langerak tel. 0184-601893

Lisenka Vierhoven, Menno van Coehoornsingel 30, Langerak tel. 601243

 

Onderhoudscommissie:

Arend van der Marel, Wim de Jong en Johan Tukker

 

Activiteitencommissie:

Herma den Hartog, Thirza van der Vliet, Mariska den Braber, Marije van Riemsdijk, Elize v.d. Vlies en Chantal v.d. Koppel.

Banknummer:

NL12RABO0323527043 bij de Rabobank t.n.v. Speeltuinvereniging “Nieuwpoort/Langerak”

Contributie per 2017:

De contributie bedraagt 17,50 euro per gezin per kalenderjaar.
De minimumbijdrage voor donateurs is 5,00 euro per jaar.

Adres Speeltuin:

“Pippeloentje”, Menno van Coehoornsingel 29a, 2967 EC Langerak

Kamer van Koophandel Nummer: 40324135

Kopij, reacties, geboortes en adreswijzigingen naar het secretariaat:

Gerke Heithuis, Korte Tiendweg 2, 2965 AP Nieuwpoort
Email: secretariaat@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

info@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl